Sellpoints

חווית לקוח ברמה גבוהה

דרך קלה להזמין הזמנות גדולות ומורכבות, המחירון מעודכן תמיד, המאזן והתשלום הבא של הלקוח זמינים למעקב בכל עת.

עלויות מופחתות

בטל עלויות הנובעות משיטות הזמנה ידניות או מורכבות ומזמני תפעול של חנויות אינטרנטיות.

מעקב רציף אחר התחייבויות

תוכל לאשר באופן אוטומטי הזמנות תוך כדי הימנעות מחובות באמצעות הגדרת תנאי תשלום מורכבים.