מייסדים

Ron Zeidman

רון זיידמן

CEO & CTO

Zvi Zeidman

צבי זיידמן

CFO

Yaniv Zeidman

יניב זיידמן

CPO